Civita Castellana - Prova Sinodi

sinodidellatuscia.org
Vai ai contenuti
Diocesi di Civita Castellana-Orte (poi Diocesi di Civita Castellana-Orte-Gallese)

  1. Sinodo Gozzadini, 1626
Sinodo Gozzadini   1626
Sinodo Gozzadini, 1626

·                 foglio manoscritto con  indicazioni :
 Constitutiones, et decreta edita in prima dioecesana synodo civitatis
 Civitae Castellanae      1626
 Roncilioni              1627
 ( in realta vi sono prima le Costituzioni sinodali, poi il Corollario dei Formulari sempre di Civita Castellana.  Ronciglione è il luogo di stampa)
 non è citato il nome del Vescovo Angelo Gozzadini, 1621-1653)
 ·                 omelia sul sinodo, parziale in latino  
 ·                 indice delle Costituzioni Sinodali  (Civita Castellana)
 INDEX TITULORUM
 qui continentur in Constitutionibus Synodalibus
 
De Profitenda fide Ortodoxa                                                                                     pag.1
De Custodienda fide Ortodoxa, et Hereticis, eorumque libris vitandis                           5
De his, quae omnes tenentur credere, et scire                                                                 9
De fidei Rudimentis                                                                                                        9
De lectione Sacrae Scripturae                                                                                       11
De Verbi Dei Praedicatione                                                                                          12
De Reliquijs, sacris imaginibus, ac venerationibus Sanctorum                                   14
De Indulgentijs                                                                                                             16
De cultu divino, et festorum observantia                                                                     17
Festa in nostra Dioecesi de praecepto, devotione, aut statuto observanda,
erunt infrascripta, et quae signata fuerint littera P. erunt de Praecepto, quae
littera D. ex devotione, quae littera S.Statutaria                                                         18
De Ieiuniorum observantia                                                                                         21
De Celebratione divinorum Officiorum, ipsorumque ministris                                 23
De moderatione Chori                                                                                                25
De Hebdomadario                                                                                                      26
De modo thurificandi                                                                                                 27
De Cantore , et subcantore                                                                                         28
De punctatoribus                                                                                                        29
De Magistro Caeremoniarum                                                                                    29
De officio Sacristae maioris                                                                                      30
De officio Parochi                                                                                                     30
De observandis in Sacramentorum administratione                                                 34
De Sacramento Baptismi                                                                                          35
De Sacramento Confirmationis                                                                                39
De Sacramento Poenitentiae                                                                                    40
Casus reservati                                                                                                         41
Bulla Gregorij XV, contra sollicitantes in Confessionibus                                      47
De Sanctissimo Eucharistiae Sacramento                                                               53
De Missarum celebratione                                                                                      59
Decreta S.Congregationis Concilij                                                                         66
De pertinentibus ad Extremam  Unctionem                                                           75
De Pertinentibus ad Sacramentum ordinis                                                             77
De Pertinentibus ad Sacramentum Matrimonij                                                      81
De sacrosanctis Ecclesijs, et earum cultu                                                              86
De praecipuis Ecclesia partibus, et de Pavimento                                                 88
De foribus                                                                                                              89
De vasa Acquae Benedictae                                                                                  90
De fenestris                                                                                                            90
De Altaribus , et Capellis                                                                                      90
De Tabernaculo                                                                                                     92
De Lampadario                                                                                                     93
De Reliquiarijs                                                                                                     93
De Sacris Imaginibus                                                                                           95
De oleis sacris, eorumque Vasculis                                                                      95
De Baptisterio                                                                                                      97
De Sacrario                                                                                                          98
De Suggesto                                                                                                        98
De Confessionali                                                                                                98
De Sepulcris , ac funeribus                                                                                 99
De Parvulorun Sepultura                                                                                  101
De Coemeterijs                                                                                                 101
De Campanis                                                                                                    102
De Choro                                                                                                          103
De Sacristia, et Sacristis                                                                                   103
De Organo                                                                                                        106
De Rebus Ecclesiae conservandis, earumque recta administratione                107
De Vita, et honestate Clericorum                                                                     110
De Monialibu, earumque Ministris                                                                  114
De Pizzocharis, alijsque Laicis Monialibus                                                     118
De Confraternitatibus Laicorum                                                                       119
De Hospitalibus                                                                                                122
De Eremitis                                                                                                       124
De Monte Pietatis                                                                                             125
Constitutio Pauli V circa Montium Pietatis Administratores                           126
De Tribunali , eiusque Ministris                                                                       128
De Vicario Generali, eiusque auctoritate                                                          131
De Vicario Foraneo                                                                                           132
De Capitulo Congregando                                                                                133
De Santesio, seu Procuratore Capituli                                                              134
De Officio Camerarij                                                                                        136
De Vitijs extirpandis                                                                                         137
De Blasphemijs                                                                                                 137
De sententia Excommunicationis                                                                      138
De Iuramento falso                                                                                            140
De Maleficijs, et superstitionibus                                                                      141
De Concubinarijs, et Meretricibus                                                                    142
De Cauponis                                                                                                      143
De Usurarijs                                                                                                      143
De Officio examinatorum                                                                                 144
De Iudicibus Synodalibus                                                                                 145
De Testibus Synodalibus                                                                                  146
De Synodalibus Decretis                                                                                  146
Declarationes aliquot Sacrae Congregationis Concilii S.D.N. Urbani Papae
VIII, auctoritate editae super Decretis eiusquem Congregationis de
Celebratione missarum                                                                                    148
  
·                 testi delle Costituzioni sinodali sessione prima                                                                   1
 
CONSTITUTIONE SYNODALES
 DIOECESIS CIVITATIS CASTELLANAE
 SESSIO PRIMA
  
·                 testi delle Costituzioni sinodali sessione seconda                                                                17
·                 testi delle Costituzioni sinodali sessione terza                                                                     34
·                  testi delle Costituzioni sinodali sessione quarta                                                                  86
·                 testi delle Costituzioni sinodali sessione quinta                                                                 128
·                 errata corrige                                                                                                                       156
·                 foglio dello stampatore .
 
RONCILIONI
 Apud Franciscum Mercurium  MDCXXVII
 SUPERIORUM PERMISSU
 
·                 pagina di introduzione della parte successiva                                                                       1
 SEQUUNTUR
 EDICTA IN SYNODO
 DIOECESANA PRIMA
 Civitatis Castellanae anno 1626
 EDITA
 Nec non Formularium super expeditionibus Collationum Ordinum, Beneficiorum, Causarum matrimonialium, Criminalium, et diversorum  negotiorum pro faciliori Notariorum, Cancellariorum, et aliorum intelligentia
Cum taxa civili, & Criminali
 RONCILIONI
 Apud Franciscum Mercurium  MDCXXVII
 SUPERIORUM PERMISSU
  •  testo dei formulari (vedi indice)                                                                                                                        3
·                 indice
 
INDEX CAPITULORUM
Et rerum, quae continentur in hoc Formularij Corollario
 
DE EDICTIS
Editto sopra il denuntiare l'Heretici, & sospetti d'Heresia, & quelli che leggono,
& hanno appresso di se libri prohibiti                                                                            3
Editto sopra li Stampatori, & Compositori                                                                    4
Editto per l'osservanza delle Feste                                                                                 5
Editto circa il conversare in Chiesa                                                                               7
Editto per l'orazione delle quarant'hore                                                                       10
Editto per l'osservanza della Quaresima                                                                      11
Editto per li Concubinarij                                                                                            14
Editto dell'Habito Clericale                                                                                         15
DE ORDINIBUS
Forma edicti pro ordinatione                                                                                      16
Fides collationes primae Tonsurae                                                                             17
Fides collationum ordinum Minorum                                                                        18
Fides collationis sac. ord. subdiaconatus                                                                   18
Fides collationis ordinis Diaconatus                                                                          18
Dimissoria pro suscipiendis ord. Minoribus                                                              19
Dimissoria pro ordine subdiaconatus                                                                        19
Dimissoria pro suscipiendo ordine Diaconatus                                                         20
Dimissoria facienda Regularibus                                                                               21
Fides facienda à Parocho ordinando ad primam Tonsuram, de legitimo
matrimonio, aetate, & Chriamate                                                                              21
Fides facienda à Parocho, & magistro Grammaticae pro minoribus ordinibus        22
Epistola pro Denuntijs faciendis in ordinibus sacris                                                23
Patrimonium inferendum in litteris praedictis                                                         24
Modo in volgare di publicare ad Titulum Patrimonij                                              25
Fides parochi de Denuntijs                                                                                      26
Instrumentum assignationis Patrimonij                                                                   27
Aestimatio                                                                                                               29
Possessio                                                                                                                 30
DE BENEFICIIS
Instrumentum fundationis Cappellae, & Dotationis illius                                     31
Instantia pro erectione Iurispatronatus                                                                  33
Forma litterarum erctionis iurispatronatus                                                            34
Forma instantiae pro Istitutione Cappellani                                                          35
Forma litterarum huiusmodi                                                                                 36
Acta pro concursu                                                                                                 37
Edictum pro concursu                                                                                           38
Deputatio Vicarij, & oeconomi                                                                            38
Litterae patentales                                                                                                38
Examen concurrentium                                                                                        39
Fides approbationis in concursu, quando à Papa confertur Parochia                  40
Formula collationis dictae Ecclesiae                                                                   40
Forma instantiae factae per Provisum apostolicum in forma dignum                 42
Forma Collationis, & mandati de immittendo                                                     44
Alia instantia de immittendo in possessionem, vigore litterarum Apostolicarum
in forma gratiosa                                                                                                  46
Mandatum de immittendo                                                                                    47
Forma Institutionis, quae fit ab inferiori in iure patronatus                                 48
Fides approbationis huiusmodi                                                                            49
Instantia pro Mandato de immittendo                                                                  49
Tenor dictae Institutionis                                                                                      50
Forma mandati praedicti                                                                                      51
Forma fidei publicationis Beneficij, quae debet fieri, à tergo Bullarum             52
Forma edicti super iure Patronatus                                                                      52
Sententia super Approbatione  Iurispatronatus                                                    53
Deputatio Eremitae pro cura alicuius Ecclesiae                                                  54
Fides familiaritatum pro familia Episcopi                                                           55
DE VARIIS LICENTIIS
Licentia concionandi pro Regularibus in Ecclesijs, quae suorum ordinum
                  non sunt                                                                                             55
Alia in Ecclesia propria                                                                                       56
Licentia quaestuandi pro locis pijs                                                                      56
Alia similis pro Pauperibus                                                                                  57
Licentia alloquendi Moniales pro consanguineis                                                57
Licenza ordinaria per ciascheduno                                                                      57
Licenza per Forastieri, Procuratori, Santesi, & Garzoni                                     58
Licenza d'entrare nella clausura per il Garzone Molinaro, Medico, Cirurgico,
Confessore, & altri                                                                                              58
Licenza pro Confessario ordinario                                                                      59
Alia pro Concionatore                                                                                         60
Licentia pro Clerico                                                                                             60
Licenza per li Confessori straordinarij                                                                60
Licentia pro Confessarijs Secularibus                                                                 61
Licentia pro Regularibus                                                                                     62
Licentia pro exercendo curam animarum, tàm pro secularibus, quàm  pro
Regularibus                                                                                                          62
Licenza per li Regolari per parlare alle Monache, conforme al decreto di
N.S. Papa Urbano VIII                                                                                         63
Facultas morandi extra Dioecesim                                                                       63
Licentia absolvendi à Casibus reservatis                                                             64
Licentia audiendi Confessiones pro Regularibus magis idoneis                         64
Forma fidei Confessionis aegrotantis auditae                                                      65
Licentia aggregandi Societates                                                                            65
Fede da farsi dalli Medici per quelli, che non possono far Quaresima               65
Fede da farsi dalli R. Curati per quelli, che non possono far Quaresima            65
Licenza da darsi dalli Deputati a quelli, che non possono osservare la Quaresima   66
Forma Monitorij pro revelatione                                                                         66
Forma per fulminare la Scommunica, dà osservarsi dalli Curati                        67
Formula facultatis pro residentibus, ut Missae celebrandae onus suscipere possint   68
Facultas concedendi Clericis, ut domi possint tenere Mulierem senescentem
vitae sustentandae causa                                                                                       68
Formula facultatis celebrandi pro Sacerdotibus alienae Dioecesis                      69
DE MATRIMONIIS
Formula litterarum testimonialium de publicatione Matrimoniorum, quando
contrahentes sunt diversarum Parochiarum                                                         69
Licentia contrahendi Matrimonium inter forenses                                              70
Forma dispensationis ob impedimentum alicuius gradus                                   70
Forma alterius dispensationis, quando Matrimonium est consummatum           70
Forma fidei pupertatis pro obtinenda dispensatione in forma pauperum            71
De Varijs formis Institutionum officialium Tibunalis, ac fori Episcopalis
Forma Deputationis Vicarij Generalis                                                                 72
Forma Deputationis Vicarij Foranei                                                                    75
Forma litterarum Patentalium pro Cancellario                                                    77
Forma Deputationis Promotoris Fiscalis                                                             77
Forma della Patente del Barigello                                                                       78
Forma Instrumenti Remissoriae                                                                          78
Forma monitorij de desistendo a molestijs                                                          80
Forma Deputationis Commissarij                                                                        81
Formula Deputationis Depositarij, & exatoris bonorum Ecclesiasticorum, vel
poenarum ad Fiscum Episcopalem pertinentium                                                 83
De formulis expeditionum in Criminalibus
Monitorium ad personaliter comparendum contra Clericum contumacem         84
Prima Citatio                                                                                                        85
Fides praesentationis citationis praedictae                                                           85
Forma instantiae promotoris Fiscalis                                                                   86
Secunda citatio                                                                                                     86
Relatio Baiuli                                                                                                       86
Forma instantiae in quarta citatione                                                                    86
Citatio ad sententiam                                                                                           87
Sententia definitiva                                                                                              87
Mandatum executiuum pro poenis                                                                      88
Relatio Birruarij Curiae Episcopalis                                                                   89
Relatio Baiuli                                                                                                       89
Forma Caedulonum                                                                                             90
Forma Aggravatoriae, & Reaggravatoriae post elapsum annum                         90
Forma sententiae, quando quis traditur Curiae Seculari ad puniendum              93
Forma degradationis                                                                                            94
Modus servandus in publicatione Excommunicatorum vigore Bullae in Coena
Domini, & Bullae Gregorij XIV de immunitate, & libertate Ecclesiastica unà
cum interpositione decreti                                                                                   95
De regulis exorcizandi
Regole, & ordini prescritti à ciascheduno, che haverà licenza di essorcizare      96
Licenza per gli ossessi da Demonij di farsi essorcizare                                     101
Licenza di essorcizare                                                                                         101
Forma facultatis prophanandi Ecclesias                                                              101
Taxa civilis, & criminalis                                                                                    103
·                 errata corrige
 
Made with WebSite X5
Torna ai contenuti